Miten valitsen ilma-vesilämpöpumpun?

Mitä lämpimämpää ulkoilma on sitä enemmän siitä saadaan energiaa ja sitä parempi on järjestelmän hyötysuhde eli COP. Koska ilma-vesilämpöpumpun teho on suoraan verrannollinen ulkoilman lämpötilaan niin laitteen mitoituksessa pitää huomioida kokonaistehon tarve. Ilma-vesilämpöpumppu ei pohjolan olosuhteissa koskaan yksin riitä lämmittämään kiinteistöä vaan sen rinnalla on oltava toinen varalämmönlähde. Useimmiten etenkin omakotitaloissa tämä on sähkö, joka toteutetaan yleensä vastuksilla varaajassa.Myös vanha järjestelmä, esim. Öljy- tai Puukattila voi jäädä rinnalle varaksi ja tukemaan IVLP:a kovilla pakkasilla.

Energian tarve määrittää ilma-vesilämpöpumpun valintaa

Laitetta valittaessa pitää ensin määrittää kiinteistön energian- ja huipputehontarve. Kun nämä on määritelty tai saatu LVI-suunnittelijalta, voidaan lähteä valitsemaan sopivaa laitetta. IVLP kannattaa valita siten, että se tuottaa kaiken kiinteistön vaatiman lämmitysenergian aina noin -10 asteeseen saakka. Tällöin pumpun koko eikä investointi kasva turhan suureksi.

Mitoituksessa ja laitevalinnassa kannattaa aina kysyä ammattilaisen mielipidettä. CER ilma-vesilämpöpumput mitoitetaan aina valtuutetun edustajan tai CER:n tuotepäällikön toimesta, näin varmistetaan jokaiseen kiinteistöön sopiva laite.

020116certaulukko